Cùng với danh sách của Applle, Google cũng công bố những ứng dụng và hay nhất trên Google Play Store năm 2019 cho Android. Danh sách do Google chọn và do người dùng bình chọn

ứng dụng và hay nhất trên Google Play Store năm 2019 cho Android

Ứng dụng hay nhất do Google chọn năm 2019

Ablo là một ứng dụng mạng xã hội để kết bạn, nhắn tin, gửi hình, video cho nhau. Điều đặtc biệt của ứng dụng là có thể dịch ngôn ngữ khác nhau trực tiếp, cho phép bạn sử dụng ngôn ngữ bản địa của mình để giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Game hay nhất được người dùng bình chọn

Call of Duty huyền thoại game bắn súng FPS trên hệ máy PC & Console

Ứng dụng hay nhất được người dùng bình chọn

Video Editor – Glitch Video Effects: ứng dụng chỉnh sử video chuyên nghiệp dành cho điện thoại.

Tham khảo chi tiết trên website của Google: