Đôi khi, chúng ta cần cài đặt một bản Windows Server để kiểm tra các phần mềm trước khi quyết định mua bản quyền chính hãng. Phiên bản Windows Server 2012/2016/201 Evaluation được Microsoft phát hành để đáp ứng nhu cầu này. Với phiên bản Evaluation, bạn được sử dụng miễn phí trong 180 ngày, được gia hạn 5 lần. Như vậy, bạn có thể dùng miễn phí phiên bản này trong 03 năm

Bạn truy cập vào đây để chọn phiên bản cần dùng: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server

Trong quá trình cài đặt có thể sử dụng key: NCPR7-K6YH2-BRXYM-QMPPQ-3PF6X hoặc truy cập trang của Microsoft để lấy key: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys

Sau khi cài đặt, màn hình sẽ có thông báo số ngày còn lại của phiên bản như sau:

Khi gần hết hạn sử dụng (180 ngày), bạn sử dụng lệnh: slmgr.vbs -rearm trong cmd để được thêm 180 ngày nữa. Bạn có 05 lần mở rộng như vậy:

Để nâng cấp phiên bản Evaluation lên phiên bản full có bản quyền chính thức, các bạn có thể tìm trên mạng. Tuy nhiên, lưu ý rằng có một số key sẽ không làm việc với bản Evaluation, vì vậy, bạn cần hỏi kỹ người bán về các key này