Giới thiệu những dự án phần mềm thường được triển khai tại các Sở, ban, ngành của các tỉnh thành. Có thể thấy rằng, việc ứng dụng OCR để số hóa, nhập dữ liệu thường được gọi là “tạo lập cơ sở dữ liệu/xây dựng cơ sở dữ liệu”

Sở Tên phần mềm Tỉnh
Sở thông tin truyền thông Phần mềm tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp qua đường dây nóng của lãnh đạo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tạo lập dữ liệu chuyên ngành; chuyển đổi thông tin và tạo lập cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
Số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu và ứng dụng quản lý công chứng tỉnh Cao Bằng Cao Bằng
Tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Hệ thống văn phòng điện tử tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn
Mua sắm phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS ngành thông tin và truyền thông; đào tạo, hướng dẫn sủ dụng người dùng Bắc Ninh
Sản xuất, tuyên truyền quảng bá về an toàn thực phẩm trên fanpage mạng xã hội facebook Bắc Ninh
Xây dựng CSDL, phần mềm nội bộ và mua sắm phần mềm thương mại Quảng Nam
Chuyển đổi, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu từ phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc cũ sang phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc mới Tuyên Quang
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý GIS dùng chung cấp Tỉnh Đồng Tháp
Xây dựng và triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế và xã hội Quảng Bình
Nâng cấp, triển khai phần mềm Báo cáo trực tuyến Quảng Bình
Tạo lập hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế Quảng Bình
Tư vấn Thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp Trà Vinh
Thuê dịch vụ phần mềm “Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu cấp tỉnh”. Bình Thuận
Triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã Hà Tĩnh
Xây dựng phần mềm đánh giá, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hải Dương
Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung quản lý chỉ tiêu kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai Lào Cai
Tạo lập hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế Quảng Bình
Xây dựng và chuyển giao phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ Quảng Bình
Tạo lập, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Thái Bình
Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung Đồng Tháp
Đào tạo và thuê phần mềm phục vụ điểm báo và tin tức trên mạng xã hội năm 2019 Nghệ An
Chuyển đổi cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Thái Bình
Mua sắm phần mềm quản lý văn bản – điều hành và các phần mềm liên quan Trà Vinh
Xây dựng phần nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Nam Định (LGSP); Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia Nam Định
Xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ (LGSP) tỉnh Lào Cai Lào Cai
Xây dựng hệ thống, phần mềm số hóa bản đồ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp Bắc Giang
Sở tài nguyên môi trường Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Yên Châu và Phù Yên Sơn La
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Hải Phòng
Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Tuyên Quang
Xây dựng hệ thống thông tin công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ Phú Thọ
Sở giáo dục vào đào tạo Mua sắm Phần mềm số hóa Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Hải Phòng
Mua sắm phần mềm số hóa văn bằng, chứng chỉ Lâm Đồng
Mua sắm phần mềm quản lý tài chính nhu cầu tiền lương Lâm Đồng
Mua sắm, cài đặt phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý thiết bị trường học Quảng Ninh
Mua sắm phần mềm kiểm định chất lượng Giáo dục và phần mềm quản lý thư viện , thiết bị Lai Châu
Mua sắm phần mềm hệ thống quản lý thi cho máy tính bảng Yên Bái
Sở giao thông vận tải Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ Quảng Nam
Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng
Triển khai phần mềm chuyển đổi số hóa Hà Giang
Tích hợp phần mềm QLVB ĐHCV với Phần mềm Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phần mềm Quản lý tài liệu cuộc họp; Chữ ký số trên thiết bị di động Bắc Giang
Triển khai phần mềm Báo cáo trực tuyến năm 2019 Quảng Bình
Xây dựng và chuyển giao phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ Quảng Bình
Mua sắm phần mềm quản lý giám sát thực hiện thủ tục hành chính Lâm Đồng
Mua sắm phần mềm phòng, chống mã độc quản trị tập trung Sóc Trăng
Chuyển đổi, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu từ phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc cũ sang phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc mới Tuyên Quang
Sở tài chính Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Hòa Bình
Cung cấp phần mềm Quản lý Tài sản Lâm Đồng
Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương Đà Nẵng
Thuê phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương Bình Định
Phần mềm Hệ thống thông tin điều hành nội bộ của Sở Tài chính Hà Nội Hà nội
Phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến tinh Bắc Giang Bắc Giang
Phần mềm tổng hợp dữ liệu, khai thác báo cáo thông tin tài chính ngân sách của Sở Tài chính Hà nội
Xây dựng hệ thống phầm mềm đăng ký mua sắm tài sản tập trung tỉnh Hải Dương (dành cho các đơn vị đầu mối sử dụng NSNN cấp huyện, xã) Hải Dương
Sở kế hoạch và đầu tư Xây dựng phần mềm nội bộ về Đăng ký kinh doanh Khánh Hòa
Hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Kiên Giang
Số hóa và tải hồ sơ doanh nghiệp vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh Quảng Ninh
Xây dựng phần mềm và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về hộ kinh doanh cho cấp huyện Trà Vinh
Sở công thương Mua sắm phần mềm bộ thương hiệu trực tuyến Bắc Giang
Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến Bắc Ninh
Xây dựng phần mềm chuỗi phân phối trực tuyến hàng nông sản tỉnh Bắc Giang Bắc Giang
Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp TMĐT tại Nghệ An Nghệ An
Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khuyến mại Bà Rịa Vũng Tàu
Xây dựng Phần mềm kiểm tra website thương mại điện tử theo quy định pháp luật Hải Phòng
Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại Bắc Kạn Bắc Kạn
Cung cấp phần mềm quản lý mã QR Code, tem dán và dịch vụ triển khai, đào tạo sử dụng Đà Nẵng
Xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
Xây dựng phần mềm quản lý các chương trình khuyến mại và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái xúc tiến bán hàng trong thương mại điện tử. Yên Bái
Xây dựng phần mềm quản lý chương trình khuyến mại và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương xúc tiến bán hàng trong thương mại điện tử Hải Dương
Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến quản lý thông tin cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
Sở lao động thương binh xã hội Mua sắm phần mềm quản lý hồ sơ người có công, nhập dữ liệu và scan hồ sơ Gia Lai
Xây dựng phần mềm Quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số hóa người có công giai đoạn 2: Số hóa hồ sơ cho các đối tượng: Thương binh; Quyết định 142 Nghệ An
Số hóa hồ sơ người có công giai đoạn 1 Nghệ An
Xây dựng phần mềm quản lý và số hóa hồ sơ người có công Quảng Bình
Xây dựng phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội Quảng Ngãi
Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ Sóc Trăng
Chỉnh lý hồ sơ phục vụ công tác Số hoá hồ sơ Người có công với cách mạng Vĩnh Phúc
Xây dựng phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội Quảng Ngãi
Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phát triển thông tin thị trường lao động Khánh Hòa
Mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện đề án số hóa kho hồ sơ người có công và phần mềm quản lý chuyên ngành người có công Hải Dương
Sở y tế Phần mềm đấu thầu thuốc và bệnh án điện tử cho ngành Y tế Lạng Sơn năm 2018 Lạng Sơn
Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân và cơ sở dữ liệu tập trung Ninh Bình
Mua phần mềm quản lý thuốc, vật tư y tế cho các trung tâm y tế, trạm y tế trực thuộc Sở Y tế Sơn La
Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Y tế (bao gồm nâng cấp giao diện Website) Đà Nẵng
Phần mềm quản lý bệnh viện và Phần mềm quản lý thông tin trả kết quả xét nghiệm TT y tế xã Từ Sơn Bắc Ninh
Mua sắm phần mềm quản lý bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Bắc Ninh
Mua sắm hệ thống phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử TT y tế huyện Mai Châu Hòa Bình
Xây dựng và triển khai cổng thông tin 128 dịch vụ công ngành y tế; Triển khai phần mềm quản lý ISO điện tử tại Sở Y tế và 03 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Kiểm dịch y tế quố TP HCM
Sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2019 của văn phòng Sở Y tế Đắk Lắk Đắk Lắk
Thuê dịch vụ chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ Đà Nẵng
Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tại Sở Y tế Nghệ An Nghệ An
Sở tư pháp Cung ứng dịch vụ số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử năm 2018 Hải Dương
Chỉnh lý tài liệu tại Sở Tư pháp TP HCM
Cung ứng dịch vụ số hóa dữ liệu hộ tịch chuyển đổi dữ liệu từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019 Hải Dương
Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử Trà Vinh
Thuê khoán nhập liệu toàn bộ dữ liệu đăng ký khai sinh từ năm 2000 đến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Lào Cai
Số hóa tài liệu năm 2018 Thái Nguyên
mua phầm mềm cơ sở dữ liệu công chứng của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu Vĩnh Phúc
Sở công an Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Công an Thành Phố và 60 đơn vị TP HCM
Văn phòng tỉnh ủy Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Quảng Ninh
Sở nội vụ Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp xã Sơn La
Xây dựng và triển khai phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính Sơn La