Để làm việc online, chúng ta cần một số phần mềm/công cụ sau:

  • Đường truyền internet: tất nhiên rồi
  • Microsoft Office, Google doc/sheet: chỉnh sửa văn bản
  • Google drive, OneDrive: lưu trữ, chia sẻ file
  • Google Doc, sheet: giao việc chung, làm việc nhóm trên file/tài liệu
  • Zalo, Skype, WhatsApp: chat, trao đổi trực tiếp
  • Slack, Facebook Workspace, DingTalk: làm việc nhóm
  • Teamview, UltraView: hỗ trợ kỹ thuật từ xa
  • Các công cụ pdf: chuyển đổi pdf, cắt ghép pdf…

làm việc ở nhà; làm việc từ xa; làm việc online

Đây đều là các công cụ cơ bản cần thiết để có thể làm việc online, làm việc ở nhà